Налагат ни Истaнбулкaтa по "втория начин"... Започна мощна кампания срещу "насилието над жени"...

Не знам дали разбирате, но съдържанието на Истaнбулскaта конвенцuя се налага по заобиколен начин.
В момента пропагандата се казва "Спрете насилието над жени".
Забележете, че докато вървеше тихомълком конвенцията, нямаше нито едно събитие за насилието над жени.
Сега изведнъж станахме българите ужасно жестоки към жените и се налагат мерки.
А тези мерки са написани в Истaнбулкатa, трябва само да се препишат, дори тя да не се приеме...
Т.е. джендърите и третият пол да бъдат легитимирани. После всички ще забравят за жените...

Добри Божилов, Фейсбук