Лъжата: "Всички сме "Чада Божии", а не българи, американци, германци..." - глава 10 от "Протестантската напаст"

Една от най-големите измами на протестантството в България, е приказката "Всички сме Чада Божии, да не се делим на българи, американци, англичани, германци и пр." Това ще го чуете поне в част от църквите (а почти всички си го мислят, дори да не го изразяват пряко), ако зададете въпроса "вие сега българи ли сте, обичате ли повече Америка, защо ви е тази църква, а не нашата Православна, която проповядва същото"?
Това е демагогският отговор. Един е Бог, всички сме негови Чада, не трябва да се делим. Звучи добре, нали...
Само че този отговор всъщност значи съвсем друго нещо. Той не значи "всички сме деца на Бог". Той значи "вие не сте българи, а сте чада на Бог". Т.е. "чадо на Бог" е насочено да замести "българин". Т.е. да отдели протестантите от България.
Същото нещо изобщо го няма в САЩ. Там няма "чада на Бог", поне не в същия смисъл. Там всеки си е американец, и нищо друго. Просто защото местната църква няма за цел чуждестранна индоктринация, и да откъсва американците от Америка.
Разбирате ли разликата?
С тези църкви част от българите "де факто" (чрез мека сила) се откъсват от България. Но на това му се дава едно демагогско определение "чада на Бог".
Въпреки, че са "чада на Бог", на американците не им пречи да настъпват навсякъде по света, и дори да вярват в собствената си - американска, "изключителност". А чадата на Бог не трябваше ли да са смирени? Поне така пише в Евангелието. Не и ако са американци.
Повечето такива са протестанти, но това не им пречи да воюват с други "чада на Бог" - в Ирак, Украйна, Афганистан, Сирия. И то да воюват дори с други християни.
Очевидно "чада на Бог" е пропагандно клише насочено срещу "българин". Това е единствената, и истинска, цел. И най-абсурдното е, че това "чадо на Бог" всъщност влиза в противоречие с други пропагандни клишета. Например голяма част от протестантските черкви подтикват младите си членове да се женят само за други протестанти. Не че е забранено (в някои крайни секти и това го има), но чрез "мека сила" се внушава че "е добре" партньорът ти също да е протестант. Съществува колективният натиск.
Но нали всички сме "Чада на Бог"? Тогава какъв е проблемът да се ожениш за православен, католик, та дори за мюсюлманин? Защо не?
Много просто защо. Защото ти си "чадо на Бог", само за да престанеш да бъдеш "българин", а не за да станат всички люде по света такива "чада", и да настъпи всемирно щастие.
Няма такова нещо.
Всичко е бизнес, измама и манипулация.
И то успешна манипулация, трябва да признаем. Мнозина се хващат...

Поп Добри,
Борец с всякакви демони и ереси
15.02.2020

Няма коментари:

Публикуване на коментар