След това издевателство над полицаите в САЩ, кой ще иска да става полицай? А държава като остане без полиция, какво остава от нея...

"Заветът"  от Добри Божилов
След тоя терор над полицаите в САЩ, кой ще иска да става полицай?
А държава, без полиция в какво се превръща :)
Ако се съмнявате в разпада на САЩ, 
все по-малко се съмнявайте ...
Ще си разпуснат държавата сами - от глупост...

Добри Божилов, писател
09.06.2020

Няма коментари:

Публикуване на коментар