Голяма победа на гражданското общество - униформите са отменени... Някой изгуби около 200 хиляди лева чиста печалба...

 

Голяма победа на гражданското общество. Униформите в 129 ОУ са отменени - 6 дни, след въвеждането им. Просто твърде прозрачно беше това "цени 400% нагоре, и 1 задължителен доставчик"... Но бунтът на някои родители провали замисъла. Горд съм, че бях един от тях. Не бъдете овце, когато идват да ви стрижат. Имате право да не сте от стриганите!

Помислете, колко изгубиха замислилите тази схема, от около 600 деца, по 300 лв. чиста печалба от всяко... Добри Божилов, писател 

"Задругата", "Заветът", "Девети"

02.07.2021

Няма коментари:

Публикуване на коментар