Войната Армения-Азербайджан е провокирана и дирижирана от Турция. Целта е накрая и двете страни да станат турски протекторати...

"Заветът"  от Добри Божилов
Конфликтът между Армения и Азербайджан е провокиран и дирижиран от Турция. Целта е накрая и двете страни да станат турски протекторати. Азербайджан ще закъса, и Турция ще трябва да го спасява. Като част от спасението - ще нахлуе в Армения. В крайна сметка - окупация на Ереван, и марионетно правителство в Баку. Две тлъсти парчета в новата Османска империя. Особено второто - със здрави петролни и газови запаси в Каспийско море.
От една война НИКОГА НЕ ПЕЧЕЛЯТ ВОЮВАЩИТЕ. Абсолютно никога! Печели някой отстрани...

Добри Божилов, писател
"Заветът"
30.09.2020

1 коментар: