Истината за Македония в 10 точки...

"Девети"  от Добри Божилов
Във времето на Интернет се четат кратки и стегнати текстове. Никой обикновен човек не чете дълги изследвания и дисертации. Но именно мнението на обикновените хора е важно, защото всъщност сред учените (дори спорещите) фактите отдавна са ясни. Но не могат да ги признаят, именно, заради "общественото мнение". Ето затова, ще поясня истината за Македония в 10 кратки точки:

1.Българите не са българи. "Българи" е понятие за конен народ, дошъл тук през 7 век, и основал държавата. Поради по-високата си култура и държавен опит (имали са няколко държави преди това), именно те основават новата държава, и я наричат "България". Но самата тя се състои основно от местните славяни, които са над 90% от населението. Т.е. "българин" е понятие за "славянин, живеещ в Българската държава".

2.През средните векове има разлики между отделните славянски племена. Някои са по-близки помежду си, други - по-далечни. Но славяните от Мизия, Тракия и Македония са доста близки. Това води до обстоятелството всичките тези славяни сами да напират да влизат в Българската държава. Първо, защото са сходни, второ - данъците са по-ниски, трето - Византия е гърцизирана, а славяните не искат да са гърци, и пр.

3.Има славяни, които НЕ искат това. Такива са например сърбите и хърватите. През 10 век сърбите са насила присъединени, но по-късно се отделят отново (т.е. те не искат да са част от България). Също през 10 век се прави опит насилствено да бъдат присъединени хърватите, но те успяват да отблъснат българите, и се спасяват. Т.е. има ясна разлика между славяни, които искат в България, и такива, които не искат.

4.Славяните от Македония са от онези, които ИСКАТ в България. И затова с времето, те стават част от т.нар. "българи". Които в т.1 вече уточнихме, че не са българи. Това е обобщаващо понятие за славяните, пожелали да са в България - при близките си събратя - другите славяни. Именно това означава "българин". То НЕ означава вече конен народ, дошъл от Азия.

5.В нито един исторически етап, преди 20-ти век, няма славяни, които да се наричат "македонци". Всъщност, "македонец" е гръцко име. Във Византия е имало тема "Македония". Александър Македонски, и баща му - Филип Македонски, са гърци. Т.е. античните македонци са един от видовете гърци, подобно на атиняни, спартанци, критци и пр. Но през средните векове, славяните от Македония се стремят да се откъснат от Византия. Затова и за тях е немислимо да се самонарекат "македонци". Напротив, това име е ползвано в самата Византия, в опит да се гърцизират местните (като цяло - неуспешно). Например през 9 век имат такъв император - Василий Македонец. Основател на Македонската династия. Въпреки че той е от смесен славяно-арменски произход, никой грък не позволява императорът да се нарича "Василий Славянин" или "Василий Арменец". Нарича се "Македонец". За да се гърцизира.

По това време сред славянските племена в Македония са имена като ваюнити, велегезити, езерци, милинги и пр. Няма "македонци". Македонци са гърците и гърчеещите се.

6.Комитопулите, за които спорят българи и днешни македонци, са синовете на комит Никола - висш български аристократ, управител на Средец (София). Той самият е от Крумовия род. Майка им най-вероятно е арменка, ако се съди по дадените им имена - Самуил, Арон, Моисей и Давид. Грешно е да се счита, че са евреи (поради имената) защото евреин тогава не е било престижно да си. Най-вероятно имената сочат към арменския произход на майката. Сред арменците подобни имена също е имало. Освен това, тогава да не си християнин, означава да изпаднеш от властта, т.е. няма как някой висш аристократ да е евреин.

Синовете на синовете обаче отново носят български имена - Гаврил Радомир, Иван Владислав и пр. Т.е. славяно-българският произход на рода  е безспорен.

Никъде никой не се нарича "македонец" (за разлика от споменатия вече византийски император Василий Македонец, което при него е прието добре от гърците).

7."Македонското царство" на Самуил е историческа безсмислица, защото през 10 век никой не вижда разлика между гърци и македонци. Ако хипотетично някой владетел се обяви за "Македонски цар", то това ще означава създаване на втора гръцка държава на Балканите. А тъй като званието "цар" е равно на "император", от това ще следва че той не е "цар", а е претендент за трона в Константинопол. Т.е. отново въпросното "Македонско царство" автоматично ще се самозаличи, и ще се превърне в област на Византия, а начело - претендент за император.

Няма нито едно сведение Самуил, или синовете му, да се претентирали за трона на императора. Ако бяха правили нещо такова, т.е. ако бяха гърци, вероятно биха получили подкрепа от Мала Азия. И с оглед на равностойната битка на Балканите, не е изключено, да бяха и превзели Константинопол.

Но Самуил никога не е воювал за друго, освен за запазване на Българската държава.

8.Последният владетел на България - Иван Владислав, сам се нарича "българин по род". Но дори това не е последната дума в случая. Той е последният официален владетел.

Но финалното превземане на България става едва след като Пернишкият войвода Кракра, се съгласява да сложи край на войната. Иначе, самият Кракра става фактически владетел на България, след убийството на Иван Владислав. Войната би могла да продължи още много години. Т.е. последният владетел на Първото царство формално е Иван Владислав, но реално е Кракра. Едва когато той се договаря с императора, всичко свършва. Самият Кракра получава титлата "патриций" и става част от византийската аристокрация. Кракра е 100% българин, и няма никакви признаци да е "македонец" или грък...

Интересно е и името на победилия го император - Василий II Българоубиец. Той самият се нарича така, в чест на най-голямата победа в управлението си. Нарича се "българо-убиец", а не например "македоно-убиец". Това второто по онова време би било пълна глупост. Защото "македоно-убиец" би означавало "гръко-убиец". Няма как владетелят на гърците да е "гръко-убиец".

9. България губи Македония през 14 век - малко преди падането под турско робство. Това е в резултат от българо-сръбски войни. По-късно и Сърбия пада под турско робство, което прави няколко десетилетия сръбска власт там без особено значение. Но те имат значение по-късно, когато започват да се изтласкват турците. Тогава сърбите казват, че преди падането тази територия е била сръбска, и трябва да им се върне. А българите - че трябва да е тяхна, защото населението е българско.

10.До Балканските войни и Първата световна, абсолютно всички документи и проучвания (вкл. референдумите за Екзархията) определят населението като преобладаващо "българско". След Първата световна, започна сърбизация на Вардарска Македония и гърцизация на Егейска. Отново няма никакви "македонци" като етнос. Македония е само географско понятие. В нито едно проучване никой не се пише "македонец", а се пишат гърци, сърби, турци, българи (основно). 

Днешните "славяно-македонци" възникват като идея през 30-те, а се реализират след Втората световна война. Т.е. от тогава датира новата "македонска нация". В Гърция асимилацията е завършена, и там всички вече са гърци.

Това е накратко Истината за Македония, надявам се да съм полезен...


Добри Божилов

25.01.2021

Няма коментари:

Публикуване на коментар