Избори 2024
Писателят Добри Божилов е кандидат с:
Бюлетина 4, Преференция 117 - за Европейския парламент
Бюлетина 4 - за НС
Коалиция "Ние, Гражданите"

Сръбският шовинизъм - основната болест на Балканите - проклятие и за самата Сърбия... Много още болка им предстои...

"Девети"  от Добри Божилов
Сега като гледаме абсурдите в Македония, вкл. изглеждащото като от сюрреалистична пиеса "изучаване на сръбски език в училищата", е добре да си спомним и основната причина за всички беди на Балканите - великосръбският шовинизъм.
Който всъщност, е основното проклятие и за самата Сърбия.
Великосърбизмът не е само от Милошевич. Той е последната му трагична издънка. Може би не съвсем последната, защото на Сърбия и предстои още горчиви чаши да изпие. Просто там шовинизмът си властва, и продължава с безумията.
И това е така вече повече 150 години. Още откакто Сърбия се освобождава от турско робство, се ражда тази налудничава концепция.
За разлика от българската идея, която е "освобождение от поробителя и обединяване на всички българи в една държава", сръбският шовинизъм е много повече. Той е мегаломанска концепция, която в същността си предполага властване на сърбите над други народи. Т.е. това е едно имперско величие, което за народ-джудже - като сърбите, е абсолюна пародия и смехотворност. Но се следва. Факт е, че се следва.

Пример за него е Сръбско-Българската война от 1885 г. Сърбия няма абсолютно никакви основания за нея, защото в България сърби няма, та дори - още след 1878 г. е получила земи, населени с Българи (Пирот и Ниш). Но стремежът е към власт над чужди земи, и това води страната към пълна катастрофа в тази война, та накрая трябва Австро-Унгария да я спасява от унищожение.
Пример за шовинизма е и концепцията да се посърби Македония - първо чрез идеята за "прави сърби", а после и чрез "македонската нация". Тук е редно да посочим една разлика с друга налудничава нация - Гърция, която има същия проект, наречен "Мегали идея". Т.е. възстановяване на Византийската империя. Но гръцкият подход към Егейска Македония е друг. Той е насочен повече към избиване и изселване на местните, както и на заселване на гърци, изгонени от Мала Азия. Този подход е успешен - областта е дебългаризирана. Докато сърбите опитват да променят самосъзнанието на самото население, а не да го прогонят и подменят със сърби. Просто защото не разполагат с толкова сърби.
Част от велико-сърбизма е и запалването на Първата световна война, която от там тръгва. Но Сърбия плаща висока цена за нея - една четвърт от населението и е избито. 1 милион души. Няма друг толкова пострадал от войната народ.
Лудостта на великосърбизма обаче продължава след войната - като към Сърбия са придадени територии, много повече от самата нея, и населени от не-сърби. Това първата "Югославия", известна като "Сърбо-хърватско-словенско кралство". То крушира във Втората световна война. Но отново не се поучават, и след войната, вече виждаме пълноценна Югославия, която е по-правилно да се нарича Сърбо-славия. Тя крушира с края на Студената война. И отново сърбите много пострадаха. Бяха прогонени милиони от Хърватско и Босна, а накрая загубиха и Косово. Дето е все едно ние да загубим Плиска. Напусна ги дори Черна гора, която е населена основно със... сърби... Но още бой има да ядат. Ще загубят Република Српска и Санджак и части от Войводина.

Великосръбският шовинизъм е отрова за самата Сърбия, и им предстоят много горчиви чаши още. Сравнен с велико-сърбизма, нашият национализъм е забавление за пеленачета. Велико-сърбизмът е една гигантска глупост, която възлага на микроскопичен народ едва ли не глобални величествени цели.
И това продължава и до ден днешен. Сърбите са откърмени с него, и го следват. Водачи като Милошевич (или крал Милан, или пък крал Александър, убит от ВМРО) са само следствие. Основното е идеологията.
Честно казано, не знам има ли лидер в Сърбия, който да се изправи и да каже пред народа: "Глупаци бяхме, от 150 години правим глупости, това са безумия, необходим е завой..."
Не знам възможно ли е това, въпреки че е очевидно, че обратното вещае на сърбите само беди.
Македония и тя върви по този път - безнадеждно заразена от същата болест. Изходът няма да е различен...

 

Добри Божилов, писател

"Девети", "Задругата", "Заветът"

30.01.2021

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар