"Девети++"... Съкратените глави от романа "Девети", с указания за вмъкването им...

 

В тази малка е-книжка са публикувани отпадналите при редактирането, глави от романа на „Девети“, които аз, като автор, считам че не е трябвало да отпадат, и присъствието им би обогатило произведението.
Доколкото с отстраняването им от книгата, и непубликуването им в 2 годишен срок от предаването ѝ, издателят изразява отказ от правата върху тях, то съгласно ЗАПСП, тези права се връщат към автора, и той може да ги ползва както намери за добре.
Решението ми е да ги пусна свободно, за да могат хората да прочетат книгата и днес в пълния и вид (макар и с леко „сглобяване“). В бъдеще те ще бъдат върнати в ново „допълнено издание“. Това най-вероятно ще стане през 2023 г., когато правата върху книгите ми се връщат изяло към мен.

Можете да изтеглите добавката от ТУК...

Добри Божилов, автор
03.02.2021

Няма коментари:

Публикуване на коментар