Избори 2024
Писателят Добри Божилов е кандидат с:
Бюлетина 4, Преференция 117 - за Европейския парламент
Бюлетина 4 - за НС
Коалиция "Ние, Гражданите"

Епопея на охулените...

Българските политици следва да се оценяват, спрямо средата, в която са живели, а не само според крайния резултат. Ще започна серия от анализи по въпроса, защото като се замисля - ние всъщност имаме плеяда от уникални хора в политиката. И на тях дължим изобщо съществуването ни. А те са оплюти, просто защото крайният резултат от управлението им е лош. Но не гледаме средата, в която са били.
Най-важният анализ ще е този за Тодор Живков, но той ще е накрая. Сега започваме с други - Фердинанд и Георги Димитров...
(следва)

Добри Божилов
17.07.2022

Няма коментари:

Публикуване на коментар