Корупция

Срещнаха се на пристанището. Търпението на журналиста се възнагради. Намери няколко минути за него. Подаде му копие от доклада.
-България очевидно е много корумпирана... каза комисарят.
-Но защо? – попита момчето.
-Градовете ви приличат на Венеция, а сте толкова бедни... – отвърна комисарят и отблъсна лодката. Имаше работа в Парламента, което си беше час плаване от НДК.

Добри Божилов
14.06.2018

Няма коментари:

Публикуване на коментар