Католиците у нас са 50 хиляди за 11 века, Протестантите - 60 хиляди, за 30 години... ЦРУ напредва...

Нека да помислим над следните факти.
Католиците у нас са около 50 хиляди души, и това е продукт на векове. Някои католици в историята, дори са се доказали като патриоти.
Протестантите у нас вече са 60 хиляди души, и са повече от католиците.
Това в резултат на 30 години основно американска пропаганда, която финансира чужди черкви и под формата на "религиозна свобода" реално инфилтрира страната ни със свои агенти. Агенти не са самите протестанти, те са масовката, сред която се крият агентите. Схемата е сходна с тази при фондациите - там няколко човека получават солидни пари, но стотици и хиляди други биват увлечени, съвсем безплатно, и без користен мотив, от някакви идеи за "свобода", "демокрация", "просперитет" и пр. В случая идеите са тези на християнството, безцеремонно експлоатирани за политически цели.
Никой простосмъртен протестант у нас, не си задава въпроса кой плаща за всичко това, как тези нови църкви имат толкова пари, сгради, наемат помещения в центровете на големите градове, осигуряват лектори от чужбина, пращат наши хора на "обучения" в чужбина... Кой плаща всичко това? Със сигурност не са българите-протестанти, които като пари са точно като българите-православни и българите-католици.
Т.е. протестантските черкви са очевиден инструмент за инфилтрация и прокарване на чужди интереси. Хиляди заблуден народ ходи в тях, като си мисли, че служи на Бог, а реално служи на Чичо Сам.
Всички църкви са политически инструмент, но за народите е най-добре да следват своята църква, защото тя все пак е най-близка до тях. Всичко друго е използване на народите от чужди сили.
Подобно на мисионерите, дето са ходили при индианците...

Добри Божилов, Фейсбук

Няма коментари:

Публикуване на коментар