Изпитание за Божественост - част I - Контакт - глава 6...

Тези пет минути - колкото Котов бе обещал да продължи обръщението, щяха да бъдат най-напрегнатите в карирерата му - бе сигурен Кролин. От появата на президента на подиума до началото на речта бяха докладвани три осуетени опита за стрелба. Тълпата още нищо не бе научила и стоеше мирна, но дори един изстрел би бил достатъчен за да настъпи хаос. А при третия опит, осуетяването му дори не бе от силите за сигурност - някакъв свещеник просто довлякъл пушка и човек с две счупени ръце до един от полицаите от задните редове и казал, че го видял да се прицелва към трибуната. Още не беше станало ясно той самият ли го е обезвредил или работата е свършена от някой от главорезите на мафиотските фамилии, желаещи оцеляването на президента. Начинът на действие сочеше по-скоро към втория вариант. 
В другите два случая просто по щастливо стечение на обстоятелствата атентаторите се бяха оказвали близо до някой от внедрените сред множеството агенти. Все още обаче не се бе проявила нито една организирана група, чието обезвреждане не би било толкова лесно.

- Отецът твърди, че сам е спрял терориста, само с помощта на някакво момиче - прозвуча в слушалките гласът един от полицейските офицери - Двамата се били качили на едно високо дърво и оттам случайно видели на съседното човека със снайпера. Нямало време за губене и затова свещеникът метнал тежкия си сребърен кръст срещу стрелеца. Онзи не се бил закрепил здраво и след удара политнал да пада. Успял да се захване за един клон, но изпуснал пушката. Момичето, което между другото външно доста прилича на проститутка, слязло и я взело. Терористът обаче явно бил професионалист, защото само след секунди и той бил долу. Избил оръжието от ръцете и, след което и нанесъл смъртоносен ритник във врата. Тя оцеляла само защото имала известен опит в бойните изкуства и успяла да скалъпи някакъв блок. Ударът обаче я повалил на земята и нападателят тъкмо извадил нож за да я довърши безшумно, когато отгоре му скочил отецът. Двамата се строполили на земята, но терористът не изпуснал ножа и затова свещеникът трябвало да отскочи веднага назад. Последвала ръкопашна схватка, в която атентаторът не се отказал, преди и двете му  ръце да бъдат счупени и момичето да опре пушката в главата му.
Установихме и самоличността на нападателя - тове е Али Чен - китаец мюсюлманин, известен като човека вършещ мръсната работа на нелегалната секта "Братя на Бога".
- Благодаря ви офицер - каза Кролин и си добави наум - Този християнски свещеник трябва да е покръствал и монасите от Шаолин, след като е успял да се справи с голи ръце с Чен.
Полковникът погледна към часовника си - три минути до края на речта и може би петнадесет до края на опасността. Петнадесет, защото след изказването Котов трябваше да напусне района с хеликоптер, който щеше да го откара до летището. А военният добре разбираше, че хеликоптерите са доста уязвими машини.

 

Добри Божилов - "Изпитание за Божественост"
03.02.2021

(Следва)

 


Няма коментари:

Публикуване на коментар