Вие от коя част от България бихте се отказали, с оглед на това, че скоро ще станем мaлцинство и ще трябва да делим държавата?

Вие от коя част от България бихте се отказали, с оглед на факта, че вървим към това да станем мaлцинство?
Скоро ще трябва да делим държавата. Идеята да се изгонят всички не-бългaри не би сработила, по-скоро биха унищожили те нас. Остава разделение.
Югът е по-развит икономически и инфраструктурно. Но пък точно там са най-рисковите територии, и граничим с Тypция.
Но пък в Севера населението неудържимо се топи.
Реално там е по-подходящо да се преместят не-бългaрите и границата да е по Стара планина...
Какво мислите, въпросът е сериозен...

Добри Божилов, Фейсбук
30.08.2018

Няма коментари:

Публикуване на коментар