Още една държавна инстуция получи правото да "блокира сайтове"...

Още една държавна инстуция получи правото да "блокира сайтове". Първо го въведоха по искане на Черепа, за Комисията по Хазарта. После Комисията по финансов надзор получи право да блокира "Форекс-търговци". Сега Комисията за защита на потребителя получи правото да блокира сайтове с нелоялни търговски практики.
Всички тези прояви на цензура са с добри мотиви, но се забравя, че всяка една цензура винаги е била обосновавана с "общото благо". И накрая - като цензурата стане поголовна, се разбира, че основната и цел не е общото благо, а благото на властниците.
Затова правилният начин за борба с пороците е борба при източника, а не през информационната мрежа.
Но властта какво ли я интересува правилният начин. Тя търси "лесния начин" за репресия...

Добри Божилов, писател

Няма коментари:

Публикуване на коментар