Г-н Герджиков, кой ще стане служебен премиер, ако станете Президент?

Г-н Герджиков, като редови избирател, и може би - някакъв интелектуалец, Ви задавам въпроса, кой ще стане служебен премиер, ако Вие станете Президент?

Въпросът е важен, защото при силно раздробен парламент, най-голяма е вероятността да караме дълго със служебни правителства. И то с повече от един 3 месечен мандат, както виждаме. КОЙ ще е вашият Премиер?

 Добри Божилов, писател
"Задругата""Заветът""Девети"

02.10.2021

"Девети"  от Добри Божилов


 

Няма коментари:

Публикуване на коментар